Redactie

mr. R. van Doeselaar
Hoofdredacteur

René van Doeselaar studeerde fiscaal recht. Hij werkte 18 jaar bij de Belastingdienst in tal van functies. Daarna maakte hij de overstap naar uitgeverij Indicator. René geeft leiding aan de redactie van Indicator en stuurt het redactionele team van BelastingZaken aan. Hij heeft zich met name toegelegd op het toegankelijk maken van financieel-juridische informatie voor ondernemers en hun adviseurs.

T: (0492) 593 110
E: R.v.Doeselaar@belastingzaken.nl

mr. A.M. Zwaan-Gorter
Redacteur

Annemiek Zwaan heeft haar studie Fiscaal Recht afgerond in Leiden. Na enige tijd als assistent-belastingadviseur werkzaam te zijn geweest, heeft zij de overstap gemaakt naar de redactie van Belastingzaken. Als redacteur probeert zij de fiscale materie zo praktisch mogelijk over te brengen.

T: (070) 378 04 36
E: a.zwaan@belastingzaken.nl

drs. J. de Ruijter
Redacteur

Hans de Ruijter legt zich binnen de redactie van Belastingzaken toe op het zo toegankelijk mogelijk maken van informatie gericht op de fiscaal-adviseur. Met als achtergrond onder meer een studie sociale en economische geschiedenis kijkt Hans daarbij graag over de fiscale grenzen heen, en betrekt hij daarbij ook graag informatie uit andere vakgebieden die voor de fiscale praktijk van belang kunnen zijn.

T: (070) 378 97 79
E: h.d.ruijter@belastingzaken.nl

Redactieraad

mr. C.W. van Vilsteren-Maters

Btw-adviseur, eigenaresse van Van Vilsteren BTW advies

mr. A.M.A de Beer

Bureau Vaktechniek Fiscaal bij Grant Thornton

dr. R. Betten

Betten Internationaal Fiscaal Advies

mr. D.S.M. Sijtsma

Belastingadviseur bij Mazars