Webcolleges

18 december 2018 | 12.00h | 60 minuten

De dag na Prinsjesdag had het kabinet nog even een nabrander: de rekening-courantmaatregel voor de dga. Vanaf 1 januari 2022 wil men excessief lenen van de eigen vennootschap tegengaan. Tijdens dit webcollege zal Almer de Beer handvatten bieden om te bepalen of u actie moet ondernemen. Ook de (onzakelijke) leningen en borgstellingen die de dga met zijn vennootschap afspreekt, komen in de rechtspraak regelmatig aan de orde. Tijd voor een update. Dat geldt ook voor andere actualiteiten die verband houden met de dga en zijn aanmerkelijk belang.

 

Spreker: mr. A.M.A. (Almer) de Beer

24 januari 2019 | 12.00h | 60 minuten

Uiterlijk 31 januari moeten inhoudingsplichtigen hun aangifte over het laatste tijdvak van 2018 hebben ingediend. Die laatste aangifte is altijd een goede aanleiding om de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot de loonheffing de revue te laten passeren en een blik vooruit te werpen. Behalve de wijzigingen uit het Belastingplan 2019, denk bijvoorbeeld aan de 30%-regeling, zijn er ook de nodige andere (fiscale) werkgeverszaken waar u bij de advisering aan uw klant rekening moet houden.

 

Spreker: mr. K. (Karima) Taouil

Bekijk hier het laatste webcollege
21 november 2018

Tijdens de webcollege werd een vraag gesteld over het verlaagde tarief. Wanneer een prestatie wordt verricht in 2018 en deze wordt gefactureerd in...