Webcolleges

01 maart 2018 | 12.00h | 60 minuten

Binnenkort ontvangt uw cliënt weer de beschikking WOZ. De WOZ-waarde is van belang voor verschillende belastingen en heffingen. In dit webcollege bespreekt Bastiaan Kats onder andere de bezwaar- en beroepsmogelijkheden voor een te hoge of te lage WOZ-waardering. Hij staat tevens stil bij de vraag waar u op moet letten in geval van discussie met de inspecteur en gaat in op het belang van een zorgvuldige vertaling van de WOZ-waarde naar de bodemwaarde voor de Vpb.

 

Dit webcollge is verplaatst en zou eerst plaatsvinden op 7 februari 2018.

 

Spreker: mr. B.S. (Bastiaan) Kats

27 maart 2018 | 12:00h | 60 minuten

In dit webcollege zullen de belangrijkste begrippen uit de AVG kort worden toegelicht en zal worden aangegeven wat de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige kader (Wbp) zijn. Vervolgens zal dieper worden ingegaan op de verplichtingen die specifiek gelden voor belastingadviesorganisaties en zal Chantal Bakermans tips en aandachtspunten bespreken die als uitgangspunt kunnen dienen om te anticiperen op de AVG.


Spreker: mr. C.E.M.C. (Chantal) Bakermans

12 april 2018 | 12.00h | 60 minuten

In dit webcollege worden de belangrijkste en meest voorkomende en uiteenlopende aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling van en naar Nederland in vogelvlucht besproken. Gezien de veelomvattendheid en complexiteit van dit onderwerp betreft het een webcollege op hoofdlijnen. De focus ligt op (internationale) loon- en inkomstenbelasting en sociale zekerheid, maar tevens wordt, zij het beperkt, aandacht besteed aan pensioen, immigratie, arbeidsrecht en uitzendbeleid. Een aantal thema's zoals de 183-dagenregeling en 30%-regeling komen ook aan bod.

 

Spreker: mr. D. (Dennis) Reins

Bekijk hier het laatste webcollege
13 februari 2018

Binnenkort kunnen de aangiften IB en Vpb 2017 ingediend worden. Wat zijn de aandachtspunten voor het jaar 2017 en wat zijn de wijzigingen ten opzichte...